Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties

De opleiding projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties is bedoeld voor iedereen die tijdens zijn of haar dagelijks werk betrokken is bij het ontwerpen, controleren en inspecteren van brandmeldinstallaties. Werk je bij een erkend branddetectiebedrijf dan is het diploma “Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties” zelfs een vereiste om dit werk te mogen doen. Behalve het behalen van je diploma zal je ook uitgebreid kennis opdoen die je meteen tijdens je werk kan toepassen. Deze opleiding wordt klassikaal gegeven, zodat je behalve van de docent die uit de praktijk komt, ook van je “vakbroeders” kan leren.

Een brandmeldinstallatie is een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid in een gebouw. We moeten er dus altijd op kunnen vertrouwen dat de installatie doet waarvoor hij is aangelegd. De installatie dient een beginnende brand tijdig te ontdekken en dit aan de juiste mensen en instanties te melden. Hierdoor kan direct begonnen worden met het bestrijden van de brand en maatregelen getroffen worden om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Eventueel worden er door de brandmeldinstallatie andere brandbeveiligingsinstallaties aangestuurd. Het goed ontwerpen speelt een belangrijke rol in de betrouwbaarheid van een brandmeldinstallatie. Dit werk vereist specialisme van mensen die vakbekwaam zijn en die de juiste werkprocedures volgen. Een volgens het CCV-Certificatieschema “Leveren Brandmeldinstallaties” erkend branddetectiebedrijf zorgt ervoor dat de kwaliteit van de geleverde brandmeldinstallatie goed is. Deze borging van kwaliteit is mogelijk met productcertificatie van brandmeldinstallaties.

Eén van de eisen uit het CCV-Certificatieschema “Leveren Brandmeldinstallaties” is dat je als erkend branddetectiebedrijf gediplomeerde projecteringsdeskundigen in dienst hebt die het ontwerp van de installatie uitvoeren. Om het diploma “Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties” te behalen dien je examen te doen bij Certoplan, Examenbureau Installatietechniek of bij Isac Examens. Om je goed voor te bereiden op dit examen kan je de 10-daagse opleiding volgen om zo je theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, brandmeldinstallaties en andere brandbeveiligings-installaties te vergroten. Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen uitvoerig aan de orde:

 • Brand, rook en branddriehoek;
 • Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) maatregelen;
 • Wet- en regelgeving;
 • NEN 2535: Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen;
 • Alle onderdelen behorende bij een brandmeldinstallatie zoals de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel, de brandmelders, de doormeldeenheid, sturingen, enz.;
 • Bewakingsomvangen van brandmeldinstallaties;
 • Het projecteren van alle componenten behorende bij de brandmeldinstallatie;
 • Aanleg van bekabeling en eisen van functiebehoud;
 • Taken en verantwoordelijkheden van een projecteringsdeskundige.

Met het diploma “Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties” op zak kan je behalve het ontwerpen van een brandmeldinstallatie ook gevraagd worden om eventuele tekortkomingen uit het onderhoud te beoordelen en aanpassingen voor te stellen. Als Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties ben jij de vraagbaak binnen het bedrijf als het gaat om vraagstukken omtrent brandmeldinstallaties. Je kunt gevraagd worden om het werk van andere projecteringsdeskundigen te beoordelen of om Programma’s van Eisen of Uitgangspunten Documenten (UPD) te schrijven.

Aangezien je een specialist bent om het gebied van brandmeldinstallaties kan je ook gevraagd worden om een installatie te inspecteren. Hierbij ga je andermans werk beoordelen bijvoorbeeld bij het overnemen van het onderhoud op een installatie. Dit wordt vaak een nulmeting genoemd.

Zoals je ziet is het werk van een “Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties” uitdagend, waarbij kennis en ervaring van groot belang is en waar je met een diploma op zak het verschil kan maken.

Werken binnen Brandmeldinstallaties: Belangrijke Functies en Werkzaamheden

Het werken binnen brandmeldinstallaties is een essentieel onderdeel van brandveiligheid. Professionals die actief zijn in dit vakgebied spelen een cruciale rol bij het ontwerpen, inspecteren, in bedrijf stellen en adviseren over brandmeldsystemen. Hieronder worden vier belangrijke functies besproken, samen met een overzicht van de werkzaamheden en het bijbehorende salaris.

1. Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties:

Een projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties is verantwoordelijk voor het ontwerpen en projecteren van brandmeldsystemen voor diverse soorten gebouwen en omgevingen. Deze deskundigen houden rekening met de specifieke brandrisico’s van het gebouw en zorgen ervoor dat het brandmeldsysteem voldoet aan de geldende normen en voorschriften.

Werkzaamheden:

 • Overleggen met opdrachtgevers om de specifieke brandveiligheidseisen en behoeften te begrijpen.
 • Ontwerpen van een geschikt brandmeldsysteem op basis van de risicoanalyse van het gebouw.
 • Opstellen van technische tekeningen en rapportages.
 • Toezicht houden op de implementatie van het ontworpen brandmeldsysteem.

Salaris:
Het salaris van een Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties kan variëren, afhankelijk van ervaring en werkgever, maar ligt gemiddeld tussen de € 3.000 en € 4.500 bruto per maand.

2. Inspecteur Brandmeldinstallaties:

Inspecteurs brandmeldinstallaties zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles en inspecties van brandmeldsystemen in gebouwen. Ze controleren of de systemen correct zijn geïnstalleerd, goed functioneren en voldoen aan de geldende normen.
Werkzaamheden:

 • Uitvoeren van periodieke inspecties van brandmeldinstallaties in gebouwen.
 • Controleren of de installatie voldoet aan de voorgeschreven technische specificaties.
 • Testen van de functionaliteit van het brandmeldsysteem.
 • Rapporteren van bevindingen en eventuele tekortkomingen.

Salaris:
Het salaris van een Inspecteur Brandmeldinstallaties kan variëren tussen de € 2.500 en € 3.500 bruto per maand, afhankelijk van ervaring en werkgever.

3. In Bedrijfsteller Brandmeldinstallaties:

In bedrijfstellers brandmeldinstallaties zijn verantwoordelijk voor het in bedrijf stellen en inregelen van brandmeldsystemen na de installatie. Ze testen alle onderdelen van het systeem om ervoor te zorgen dat het correct werkt.

Werkzaamheden:

 • Inbedrijfstelling van brandmeldinstallaties na de installatie.
 • Uitvoeren van uitgebreide functionele tests en controles.
 • Afstellen van het systeem om te voldoen aan de voorgeschreven specificaties.
 • Instructies geven aan de eindgebruikers over het gebruik van het brandmeldsysteem.

Salaris:
Het salaris van een In Bedrijfsteller Brandmeldinstallaties ligt gemiddeld tussen de € 2.500 en € 3.500 bruto per maand.

4. Accountmanager Brandmeldinstallaties:

Een accountmanager brandmeldinstallaties is verantwoordelijk voor het beheren van klantrelaties en het adviseren van klanten over brandmeldsystemen en brandveiligheidsoplossingen. Ze zijn het aanspreekpunt voor klanten en zorgen voor het werven van nieuwe opdrachten.

Werkzaamheden:

 • Onderhouden van bestaande klantrelaties en het genereren van nieuwe leads.
 • Adviseren van klanten over geschikte brandveiligheidsoplossingen.
 • Opstellen van offertes en het onderhandelen over contracten.
 • Samenwerken met projecteringsdeskundigen en in bedrijfstellers om klantbehoeften te vervullen.

Salaris:
Het salaris van een Accountmanager Brandmeldinstallaties varieert, afhankelijk van ervaring en het behalen van verkoopdoelstellingen, maar ligt gemiddeld tussen de € 3.000 en € 5.000 bruto per maand.

Samenvattend

Werken binnen brandmeldinstallaties biedt diverse interessante carrièremogelijkheden. Elke functie vereist specifieke vaardigheden en kennis om bij te dragen aan de brandveiligheid en veiligheid van gebouwen en hun gebruikers. De salarissen variëren per functie, ervaring en werkgever, maar bieden een aantrekkelijk perspectief voor professionals die zich willen specialiseren in dit belangrijke vakgebied.

Verschillen in Regelgeving voor Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties: Nederland vs. de USA

Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de brandveiligheid en het beschermen van mensen en eigendommen in gebouwen. In Nederland en de Verenigde Staten (USA) worden deze systemen gereguleerd door verschillende normen en voorschriften. In dit artikel zullen we de belangrijkste verschillen in regelgeving tussen Nederland en de USA bespreken, waarbij we in Nederland uitgaan van de NEN 2535, NEN 2575 en NEN 2654, en in de USA van de relevante NFPA-voorschriften.

Nederlandse regelgeving voor Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties:

 1. NEN 2535: Deze norm specificeert de eisen voor automatische brandmeldinstallaties in gebouwen. Het heeft betrekking op zowel het ontwerp, de installatie, de indienststelling als het onderhoud van de systemen. De NEN 2535 legt bijvoorbeeld vast hoeveel melders er in een bepaalde ruimte moeten worden geïnstalleerd en welke locaties prioriteit hebben.

 2. NEN 2575: Deze norm stelt eisen aan ontruimingsalarminstallaties in gebouwen. Het omvat de ontwerp- en installatievereisten voor zowel gesproken als niet-gesproken ontruimingsalarmsystemen. NEN 2575 bepaalt onder andere de minimale geluidsniveaus en de vereiste geluidsfrequenties voor ontruimingsalarminstallaties.

 3. NEN 2654: Deze norm regelt het beheer, controle en onderhoud van brandveiligheidsinstallaties in gebouwen, waaronder brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. Het omvat richtlijnen voor de periodieke inspectie en het onderhoud van de systemen.

Amerikaanse regelgeving voor Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties:

 1. NFPA 72: De National Fire Protection Association (NFPA) is verantwoordelijk voor het vaststellen van de normen voor brandalarm- en communicatiesystemen in de Verenigde Staten. NFPA 72 is de standaard voor brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen. Het heeft betrekking op het ontwerp, de installatie, het onderhoud en de inspectie van deze systemen.

 2. NFPA 101: De NFPA 101 Life Safety Code bevat voorschriften voor de constructie, de bescherming en de veilige evacuatie van mensen uit gebouwen in het geval van brand. Het omvat ook vereisten voor de functionaliteit van brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen.

Belangrijkste Verschillen tussen de Nederlandse en Amerikaanse regelgeving:

 1. Toepasselijke Normen: In Nederland worden de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gereguleerd door de NEN-normen, terwijl in de USA de NFPA-normen, zoals NFPA 72, de leidraad zijn.

 2. Bereik en Omvang: De specifieke vereisten en technische details van de Nederlandse normen kunnen verschillen van die in de NFPA-voorschriften. Elk land heeft zijn eigen benadering om de brandveiligheid in gebouwen te waarborgen.

 3. Certificering en Inspectie: In Nederland zijn er instanties die inspecties en certificeringen uitvoeren om te verifiëren of de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties aan de normen voldoen. In de USA kunnen vergelijkbare taken worden uitgevoerd door erkende inspectiebureaus.

 4. Technologie en Apparatuur: Technologische vooruitgang en de beschikbaarheid van apparatuur kunnen ook van invloed zijn op de verschillen tussen de normen en voorschriften in Nederland en de USA.

Conclusie:

Zowel Nederland als de USA erkennen het belang van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties bij het waarborgen van de brandveiligheid van gebouwen en het beschermen van mensenlevens. Hoewel de normen en voorschriften enigszins kunnen variëren, hebben ze gemeenschappelijke doelen: een effectieve reactie op brandgevaar en een veilige evacuatie van mensen uit gebouwen in geval van een noodsituatie. Het is van vitaal belang dat professionals in de brandveiligheidsindustrie op de hoogte blijven van de geldende normen in hun respectieve landen en dat ze zich houden aan de best practices om de hoogste mate van brandveiligheid te waarborgen.

Wat is een Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie is van cruciaal belang voor het vroegtijdig detecteren van brand en het nemen van de nodige maatregelen om levens te redden en schade te minimaliseren. De rol van een Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties is van onschatbare waarde bij het ontwerpen en plannen van deze essentiële veiligheidssystemen. In dit artikel zullen we de verantwoordelijkheden, vaardigheden en vereiste kennis van een Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties onder de loep nemen.

Rol en Verantwoordelijkheden:

Als Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties is de belangrijkste verantwoordelijkheid om brandmeldinstallaties te ontwerpen en te projecteren die voldoen aan de specifieke brandveiligheidseisen van een gebouw. Dit omvat onder andere:

 1. Risicoanalyse: Het uitvoeren van een grondige risicoanalyse van het gebouw om de brandveiligheidsbehoeften te begrijpen en het juiste type brandmeldinstallatie te bepalen.

 2. Ontwerp en Planning: Het ontwerpen en plannen van het brandmeldsysteem, inclusief de locatie en het type brandmelders, rookmelders, handbrandmelders en andere apparatuur.

 3. Normen en Voorschriften: Zorg ervoor dat het ontwerp voldoet aan de geldende normen en voorschriften, zoals de NEN 2535 in Nederland of de relevante NFPA-standaarden in de Verenigde Staten.

 4. Samenwerking: Samenwerken met andere professionals, zoals architecten, ingenieurs en aannemers, om een geïntegreerd en effectief brandmeldsysteem te creëren.

 5. Documentatie: Het opstellen van gedetailleerde technische tekeningen, rapporten en specificaties van het brandmeldsysteem.

Vereiste Vaardigheden en Kennis:

Een Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties moet beschikken over een reeks vaardigheden en kennis om effectief te kunnen werken:

 1. Technische Expertise: Uitgebreide kennis van brandveiligheidstechnologieën, branddetectieapparatuur en brandmeldsystemen.

 2. Normen en Voorschriften: Een grondig begrip van de geldende nationale en internationale normen en voorschriften met betrekking tot brandmeldinstallaties.

 3. Risicobeoordeling: Het vermogen om een gedegen risicoanalyse uit te voeren en de juiste brandmeldinstallatie te selecteren op basis van de unieke risico’s van een gebouw.

 4. Technische Tekeningen en Rapportage: Bekwaamheid in het opstellen van technische tekeningen en het schrijven van gedetailleerde rapporten.

 5. Communicatievaardigheden: Effectieve communicatie is essentieel, aangezien een Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties vaak moet samenwerken met andere professionals en klanten.

Opleiding en Certificering:

Om een Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties te worden, is het noodzakelijk om relevante opleidingen en certificeringen te voltooien. In Nederland is de “Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties” een erkende certificering die wordt uitgegeven door exameninstituten onder beheer van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Deze certificering waarborgt dat de professional voldoet aan de vereiste normen en competenties.

Conclusie:

Een Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties speelt een vitale rol bij het ontwerpen en plannen van brandmeldinstallaties die een snelle en betrouwbare branddetectie mogelijk maken. Hun technische expertise en diepgaande kennis van normen en voorschriften zijn van cruciaal belang om effectieve brandmeldsystemen te creëren die mensen en eigendommen beschermen. Het volgen van de juiste opleiding en het behalen van de vereiste certificeringen zijn essentieel om te voldoen aan de hoge professionele normen die vereist zijn voor deze belangrijke rol in de brandveiligheidsindustrie.