Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties

De opleiding Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties is bedoeld voor iedereen die tijdens zijn of haar dagelijks werk betrokken is bij het ontwerpen, controleren en inspecteren van ontruimingsalarminstallaties. Werk je bij een erkend ontruimingsalarmbedrijf dan is het diploma “Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties” zelfs een vereiste om dit werk te mogen doen. Behalve het behalen van diploma doe je ook uitgebreid kennis op die je meteen tijdens je werk kan toepassen.  Deze opleiding wordt klassikaal gegeven, zodat je behalve van de docent die uit de praktijk komt, ook van je “vakbroeders” kan leren.

Een ontruimingsalarminstallatie is een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid in een gebouw. We moeten er dus altijd op kunnen vertrouwen dat de installatie doet waarvoor hij is aangelegd. De brandmeldinstallatie dient een beginnende brand tijdig te ontdekken en dit aan de juiste mensen en instanties te melden. Hierdoor kan direct begonnen worden met het bestrijden van de brand en maatregelen getroffen worden om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Dit waarschuwen van mensen gebeurt door de ontruimingsalarminstallatie. Het goed ontwerpen speelt een belangrijke rol in de betrouwbaarheid van een ontruimingsalarminstallatie. Dit werk vereist specialisme van mensen die vakbekwaam zijn en die de juiste werkprocedures volgen. Een volgens het CCV-Certificatieschema “Leveren Ontruimingsalarminstallaties” erkend ontruimingsalarmbedrijf zorgt ervoor dat de kwaliteit van de geleverde ontruimingsalarminstallatie goed is. Deze borging van kwaliteit is mogelijk met productcertificatie van ontruimingsalarminstallaties.

Eén van de eisen uit het CCV-Certificatieschema “Leveren Ontruimingsalarminstallaties” is dat je als erkend ontruimingsalarmbedrijf gediplomeerde projecteringsdeskundigen in dienst hebt die het ontwerp van de installatie uitvoeren. Om het diploma “Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties” te behalen dien je examen te doen bij Certoplan, Examenbureau Installatietechniek of bij Isac Examens. Om je goed voor te bereiden op dit examen kan je de
7-daagse opleiding volgen om zo je theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid en ontruimingsalarminstallaties te vergroten. Volg je de gehele opleiding, dan ben je opgeleid voor alle types ontruimingsalarminstallaties. Indien je er voor kiest om de 5-daagse opleiding te volgen, dan ben je opgeleid voor alle types ontruimingsalarminstallaties met uitzondering van de luidalarm type A installaties (gesproken woord ontruimingsalarminstallaties). Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen uitvoerig aan de orde:

  • Brand, rook en branddriehoek;
  • Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) maatregelen;
  • Wet- en regelgeving;
  • NEN 2575 deel 1 t/m 5: Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen;
  • Alle onderdelen behorende bij een ontruimingsalarminstallatie zoals de ontruimingscentrale, het bedienpaneel, Type A installatie, Type B installatie, stil alarm draadloos, stil alarm via attentiepanelen, enz.;
  • Rekenen aan geluidsdrukniveaus (bij de 7-daagse opleiding);
  • Het projecteren van alle componenten behorende bij de ontruimingsalarminstallatie;
  • Aanleg van bekabeling en eisen van functiebehoud;
  • Taken en verantwoordelijkheden van een projecteringsdeskundige,

Met het diploma “Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties” op zak kan je behalve het ontwerpen van een ontruimingsalarminstallatie ook gevraagd worden om eventuele tekortkomingen uit het onderhoud te beoordelen en aanpassingen voor te stellen.

Als Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties ben jij de vraagbaak binnen het bedrijf als het gaat om vraagstukken omtrent ontruimingsalarminstallaties. Je kan gevraagd worden om het werk van andere projecteringsdeskundigen te beoordelen of om Programma’s van Eisen of Uitgangspunten Documenten (UPD) te schrijven.

Aangezien je een specialist bent op het gebied van ontruimingsalarminstallaties kan je ook gevraagd worden om een installatie te inspecteren. Hierbij ga je andermans werk beoordelen bijvoorbeeld bij het overnemen van het onderhoud op een installatie. Dit wordt vaak een nulmeting genoemd.

Zoals je ziet is het werk van een “Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties” uitdagend, waarbij kennis en ervaring van groot belang is en waar je met een diploma op zak het verschil kan maken.